Nabór wniosków
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie
Tworzenie mikroprzedsiębiorstw
AKTUALNOŚCI
>

>
Kalendarium
lgd Dobra praktyka LGD GRYF lgd

Umieszczono na stronie 25.05.2015

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Rajdzie Pieszym Szlakiem Tadeusza Kościuszki w 221 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.

W dniu 6 czerwca wyruszy Rajd szlakiem Tadeusza Kościuszki. Trasa rajdu wiedzie przez tereny powiatów: jędrzejowskiego i włoszczowskiego. 6 czerwca 1794 roku do Małogoszcza przybyły powstańcze wojska Tadeusza Kościuszki po stoczonej bitwie pod Szczekocinami przeciwko połączonym siłom armii rosyjskiej i pruskiej. Wojska polskie przebywały tutaj do godzin popołudniowych 9 czerwca 1794 roku, kiedy to wyruszyły w stronę Kielc. Rannych, wśród których był słynny chorąży grenadierów Bartosz Głowacki umieszczono na plebani, w kościele Św. Krzyża oraz „Betanii”, które zostały zamienione na lazarety. Pochowano tu również dwóch walecznych generałów: Józefa Wodzickiego i Jan Grochowskiego.

W tym roku po raz drugi organizowany jest rajd pieszy upamiętniające te wydarzenia. Uczestnicy odwiedzą miejsca, w których przebywał Tadeusz Kościuszko wraz ze swoim wojskiem.

Rajd rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 10.00 gawędą historyczną na terenie założenia dworskiego w Ludyni (na terenie posiadłości dworskiej, we dworze modrzewiowym z połowy XVIII w. przebywał Tadeusz Kościuszko). O godzinie 11.00 uczestnicy wyjdą na trasę rajdu. Zakończenie rajdu przewidziane jest na godzinę 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej "Ostoja Dworska" Leśnica 112.

W plenerach zabudowań zagrody będzie zorganizowane obozowisko powstańcze, pokaz grup rekonstrukcji historycznych, wystawa obrazów, przedmiotów i broni z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej oraz odbędzie się słuchowisko pt.: Racławice w scenerii obozowiska powstańczego.

Przewidziana jest NOC Z HISTORIĄ (biwak historyczny)!!!

Szczegółowe informacje, regulamin rajdu: Przewodnik Świętokrzyski tel. 663 530 787 https://www.facebook.com/zagrodaedukacyjna.ostojadworska. Informacje o imprezie dostępne są również na stronie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz -Urzędu Gminy Krasocin

ORGANIZATOR:

 • Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
 • Urząd Gminy Krasocin
 • Dom Kultury Małogoszcz
 • Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska
 • LOK Survival Małogoszcz
 • Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
 • Szkoła Podstawowa w Kozłowie
 • Towarzystwo Wiedzy Historycznej Włoszczowa

PATRONAT:

Magazyn Historyczny Mówią Wieki

Nadleśnictwo Jędrzejów

Regulamin
Karta zgłoszenia

Umieszczono na stronie 18.05.2015
Święto Kłosa 2015
Zobacz więcej...>>
Umieszczono na stronie 13.05.2015
Prośba o pomoc
lgd

10 czerwca 2015r o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się koncert zespołu KRYWAŃ.

Bilety Cegiełki w cenie 25 zł do zakupu w biurze Fundacji Rozwoju Aktywności "PROGRESS" przy ul. Armii Krajowej 9 (piętro III, pok 324) w Jędrzejowie. 16 czerwca 2015r o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się Koncert zespołu Letni Chamski Podryw

Bilety Cegiełki w cenie 20 zł do zakupu w biurze Fundacji Rozwoju Aktywności "PROGRESS" przy ul. Armii Krajowej 9 (piętro III, pok 324) w Jędrzejowie. Zachęcamy do udziału gdyż cel jest szczytny. Klaudia potrzebuje naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni.

Fundacja Rozwoju Aktywności "PROGRESS"ul.
Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

www.frap.org.pl

Lucyna Surgiel 665 026 887


lgd

lgd
Umieszczono na stronie 05.05.2015

Zaproszenie

Zarząd LGD „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 1130  w Świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. Ewentualny drugi termin rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 1200.

 1.  Proponowany porządek obrad:
 2. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF”.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Zatwierdzenie prawomocności zebrania.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 10. Złożenie sprawozdania z pracy Zarządu LGD za  2014 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD za 2014 rok.
 13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu za 2014 rok, sprawozdania finansowego.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2014 rok .
 16. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady za 2014 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu mikroprzedsiębiorstwa oraz sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez Ustawę o Rachunkowości dla jednostek mikro.
 18. Informacja o działalności w 2015 roku: Zarządu, Biura LGD.
 19. Informacja dotycząca przyszłego okresu programowania na lata 2014-2020.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem
Bogusława Wypych

Prezes Zarządu LGD

__________________________________________________

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy do skorzystania z możliwości jakie niesie ze sobą Program „NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE” - realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zobacz więcej…>>

Umieszczono na stronie 02.05.2015

XXI Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych w Małogoszczu

W sobotę 25 kwietnia w Domu Kultury w Małogoszczu odbyły się XXI Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych. Przegląd rozpoczął się o godzinie 10 w hali widowiskowo sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu. W sumie wystąpiło 70 zespołów tanecznych w kategoriach wiekowych do 11 lat, od 12 do 15 lat oraz powyżej 15 lat, którzy zaprezentowali najróżniejsze formy tańca.

Zmagania tancerzy oceniało profesjonalne jury. W każdej kategorii wyłonieni zostali Złoci, Srebrni, Brązowi laureaci oraz przyznano nagrodę Grand Prix. Ponadto bez względu na kategorię wiekową wybrany został najlepszy zespół, który otrzymał nagrodę główną – puchar Grand Prix ufundowany przez Mirosława Majchrowicza, dyrektora Lafarge Cement S.A. Małogoszcz.

Konfrontacje zakończyła uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody.

Patronat nad imprezą objęli: Lafarge Cement SA Cementownia Małogoszcz, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, burmistrz Małogoszcza Jan Głogowski, Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf" oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Prezes LGD – Bogusława Wypych, która miała przyjemność wręczania nagród laureatom konkursu. W ramach promocji LGD Stowarzyszenie sfinansowało częściowo zakup nagród dla uczestników.

Anna Stradomska
Specjalista ds. promocyjno-organizacyjnych

lgd

Umieszczono na stronie 15.04.2015

Gryf promował Powiat Jędrzejowski na Targach

W dniach 10-12 kwietnia 2015 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” po raz siódmy uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Była to niepowtarzalna okazja dla promocji naszego powiatu i produktów turystycznych. Targi były również okazją do zaprezentowania twórczości lokalnej. Na stoisku LGD można podziwiać prace wykonane przez członków nowo utworzonego „Hobby Klubu” oraz Fundacji Progres. Wszyscy odwiedzający byli informowani przez obsługę stoiska o walorach turystyki wiejskiej i agroturystyki naszego powiatu. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zaopatrzenia się w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Jak co roku mieliśmy również swój produkt lokalny- miód z pasieki państwa Danuty i Tadeusza Zabawa ze Skroniowa, który cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały degustację pysznych pierogów, chleba ze smalcem i ogórkiem, tradycyjnych ciast i innych produktów regionalnych. Były z nami: Panie z Koła, Gospodyń Wiejskich z: Nagłowic, Korytnicy, Zielonek, ze Staniowic, z Węgleszyna Dębiny, oraz Panie z KGW Grudzyny. Należy podkreślić, że stoiska naszych KGW przez cały czas były oblegane przez chętnych do degustacji.

Podczas każdej edycji Targów Agrotravel odbywa się Międzynarodowa Konferencja. W tym roku tematem była „Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku”. Jak co roku dla uczestników konferencji zorganizowano wyjazdy studyjny. Jedna z grup gościła w Kompleksie Wypoczynkowym „Sielsko na Wygodzie”.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu się do uczestnictwa w targach oraz tym, którzy reprezentowali nasz powiat w czasie ich trwania. Uczestnictwo w Targach AGROTRAVEL to wspaniała okazja do integracji członków i pracowników Lokalnych Grup Działania.

Dziękujemy Organizatorom za profesjonalną organizację i umożliwienie uczestnictwa w tak wspaniałej imprezie.

Anna Stradomska
Specjalista ds. promocyjno-organizacyjnych


lgd
Fot. archiwum LGD GRYF
___________________________________________________________

Recital Tomka Wachnowskiego

11 kwietnia 2015 r. w zabytkowej Kuźni na Stacji Ciuchci Express Ponidzie odbył się recital Tomka Wachnowskiego –kompozytora, gitarzysty, piosenkarza, autora i wykonawcy słynnych „Śniegowic” i piosenki do Asterixa – „Ona nie widzi mnie”. Klimatyczny nastrój, radość, energia przepełniały ściany starej Kuźni. Pan Tomek i jego muzyka były swoistym balsamem dla pasjonatów piosenki turystycznej i poetyckiej. Recital był jednocześnie inauguracją Ośrodka Spotkań Artystycznych „Stara Kuźnia”, którego celem jest popularyzacja i promocja zabytkowej Ciuchci poprzez organizację koncertów, wystaw, odczytów i tym podobnych spotkań kulturalnych.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Jędrzejowska Gryf”.

Imprezą towarzyszącą była wystawa fotografii prezentującej historię festiwalu „Wagonowe Tra La La Ciuchi Expres Ponidzie – Spotkania z Piosenką Turystyczną i Poetycką”, który od 3 lat odbywa się we wrześniu na stacji Ciuchci Expres Ponidzie.

lgd

lgd
Fot. Paulina Ligęza

Umieszczono na stronie 28.03.2015

Spotkanie KGW z Powiatu Jędrzejowskiego w LGD

We wtorek 24 marca 2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu jędrzejowskiego. W spotkaniu udział wzięły reprezentantki KGW: Węgleszyn-Dębina, Staniowice, Deszno, Ignacówka, Korytniczanki, Rożnica, Mnichów, Nowowsianki, Słupia, Warzyn, Rakoszyn, Zielonki, Zagórze, Cierno Żabieniec, Brynica, oraz Grudzyny. Prezes Zarządu LGD – Bogusława Wypych powitała wszystkie Panie i poinformowała, że tegoroczne Powiatowe Święto Kłosa obędzie się w niedzielę 31 maja. Głównym celem spotkania było omówienie uczestnictwa Kół Gospodyń w obchodach Święta Kłosa. Szczegółowo omówiono zadania dla poszczególnych KGW i koszty związane z przygotowaniem lokalnych produktów kulinarnych.

Spotkanie było okazją dla członkiń KGW do integracji i wymiany doświadczeń.

lgd

Umieszczono na stronie 06.03.2015

Hobby Klub

„Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca odbyło się spotkanie członków Hobby Klubu. Tym razem członkowie przynieśli swoje prace.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Informujemy, że kolejne spotkanie obędzie się 2 kwietnia, na którym swoje prace będą prezentować swoje prace kolejni członkowie. ZAPRASZAMY!”

Umieszczono na stronie 14.02.2015

„Nowa jakość organizacji pozarządowych, szansą na przyspieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego - szkolenie podstawowe dla organizacji pozarządowych regionu świętokrzyskiego”

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, działająca w formie związku stowarzyszeń, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.: „Nowa jakość organizacji pozarządowych, szansą na przyspieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego - szkolenie podstawowe dla organizacji pozarządowych regionu świętokrzyskiego”. Spotkanie zorganizowane będzie w ramach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. świętokrzyskiego, które posiadają wpis do KRS.

Tematyka:

Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w budowaniu współczesnej rzeczywistości.

Trzeci sektor w Polsce i UE.

Razem, czy osobno – czyli rozważania o współpracy dla zwiększenia efektywności działań

Czym jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT” i czy warto ją budować?

Czego potrzebują nasze organizacje pozarządowe do sprawnego i efektywnego funkcjonowania – targowisko potrzeb.

Osoba prowadząca: Jerzy Kosanowski

Termin i miejsce realizacji:

16.02.2015r., godz. 09:00 – 15:00 – Jędrzejów (Starostwo Powiatowe), ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

W ramach szkolenia organizator zapewnia bezpłatnie:

- materiały dydaktyczne na zajęcia,

- catering,

- certyfikat ukończenia.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe poniżej), albo za pomocą formularza on-line na stronie internetowej www.federacjahoryzont.pl.

Bezpośredni link do Zgłoszenia:

http://www.federacjahoryzont.pl/events/zaproszenie-na-szkolenie-pt-nowa-
jakosc-organizacji-pozarzadowych-szansa-na-przyspieszenie-rozwoju-lokalnego
-i-regionalnego-szkolenie-podstawowe-dla-organizacji-pozarzadowych
-regionu-s-2/

Osoba do kontaktów: Łukasz Boduszek, tel. 668 019 303, e-mail: l.boduszek@opiwpr.org.pl

Umieszczono na stronie 19.01.2015

Spacerkiem po Jędrzejowie

W dniu 18.01.2015 Koło PTTK w Jędrzejowie zorganizowało spacer po Jędrzejowie, który miał na celu poznanie historii naszego miasta i jego zabytków. Mimo iż pogoda nie napawała optymizmem, w spacerze w sumie uczestniczyło 11 osób. Warto dodać, ze dwóch najmłodszych uczestników przyjechało do nas z Kielc. O przedsięwzięciu ich mama dowiedziała się za pośrednictwem Radia Kielce. Cieszy fakt, że młodzież zamiast komputera i telewizji wybrała relaks na świeżym powietrzu. Po Jędrzejowie oprowadzał nasz kolega, przewodnik świętokrzyski Marcin Jabłoński. Z wielką pasją przedstawiał nieznane dotąd ciekawostki historyczne miasta. Początek marszu miał miejsce przy muzeum im. Przypkowskich, zaś jego zwieńczenie w Archiopactwie Cystersów, gdzie w podziemiach klasztoru dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy się ogrzać i porozmawiać przy kominku. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wymarsz jest wstępem do następnych.
a

b

c
________________________________________________________

„Hobby Klub” pod patronatem „Gryfa”

W dniu 15 stycznia br. pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” powstał Hobby Klub. Na spotkanie założycielskie przybyło 25 osób. Spotkanie poprowadziła Prezes LGD Bogusława Wypych. Wybrano Zarząd, którego prezesem została pomysłodawczyni Gena Rosołowska. Głównym celem funkcjonowania Klubu będzie promocja twórczości ludzi, którzy traktują swoje dodatkowe zajęcie jako hobby. Indywidualna prezentacja uczestników dała obraz zakresu tematycznego rękodzielnictwa i kolekcjonerstwa zebranych osób. Lokalna Grupa Działania w ramach patronatu zadba o to, by członkowie Klubu mieli możliwość prezentacji swojej twórczości przy różnych okazjach, takich jak: targi, lokalne uroczystości, festyny, wystawy itp. Ustalono stały termin spotkań, będzie to pierwszy czwartek każdego miesiąca godz. 17.00, w świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9. Lista członków Klubu jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, chętnych do współpracy w zakresie tworzenia potencjału prac lokalnych artystów i zbiorów kolekcjonerskich a tym samym stworzenia wspaniałego materiału, który w szczególny sposób przyczyni się do promocji naszego powiatu.

Bogusława Wypych

__________________________________________________________
Informacja

d
Umieszczono na stronie 14.01.2015

Zaproszenie na konsultacje dotyczące nowego programowania

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015 roku (czwartek) w świetlicy Starostwa Powiatowego na ul. Armii Krajowej 9, w Jędrzejowie o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami powiatu jędrzejowskiego dotyczące nowego programowania  2014 – 2020 oraz wypracowania propozycji, które znajdą się w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy przedstawicieli Samorządów, Stowarzyszeń, osoby reprezentujące sektor społeczny, sektor gospodarczy oraz osoby fizyczne.

Umieszczono na stronie 20.12.2014

„Tradycyjne Smaki”

12 grudnia Lokalna Grupa Dzuiałania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” zorganizowała w „Sielsku na Wygodzie” imprezę kulinarną pod nazwa „Tradycyjne smaki”. Otwarcia imprezy dokonała Bogusława Wypych – Prezes Zarządu LGD. Regionalne potrawy przygotowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Ignacówki, Mnichowa, Węgleszyna Dębiny, Korytnicy, Staniowic, Pawłowic, Grudzyn, Nagłowic oraz Rożnicy. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najbardziej atrakcyjną potrawę. Każde KGW wytypowało do oceny przez komisję jedną ze swoich przygotowanych potraw. Komisja w składzie: Pani Magdalena Kędzierska – dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Pani Małgorzata Muzoł – Kurator Oświaty oraz Pan Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski dokonała oceny, uznając że wszystkie potrawy kwalifikują się do przyznania I miejsca. Każde Koło otrzymało ufundowaną przez LGD nagrodę. Uczestnicy mogli również zobaczyć prezentację multimedialną projektów zrealizowanych w ramach wdrażania LSR - PROW 2007-2013.

W tym niezwykłym spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.

Zobacz zdjęcia...>>

_______________________________________________________

Wigilia w Ostoi Dworskiej dla naszych dzieci…

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w polskim roku obrzędowym . To wyjątkowy czas, kiedy rodziny spotykają się, zasiadają przy wspólnym stole, kolędują i świętują. Święta to wyjątkowy czas, pełen magii, ciepła i milej atmosfery. Święta Bożego Narodzenia mają wiele tradycji. Ubieranie pachnącej żywej Choinki, przyrządzanie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej, wypatrywanie pierwszej gwiazdki na niebie, uroczysta kolacja wigilijna składająca się z 12 postnych potraw, modlitwa i dzielnie się opłatkiem,  wspólne śpiewanie kolęd, pasterka to niezwykłe czynności tworzące nam wyjątkowe zwyczaje, obrzędy  praktykowane do dziś wyłącznie tradycyjnych w polskich rodzinach. W tym celu Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska Koordynator ds. edukacji Grzegorz Szymański zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieciaków z Klubu Ekologa działającego przy Domu Kultury w Małogoszczu oraz Klubu Edukacyjnego 4 H Niezapominajka działającego przy Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska.

Nasze Wigilijne spotkanie było kultywowaniem tradycji wśród najmłodszych związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery wśród klubowiczów , wzmacnianie więzi międzypokoleniowej oraz zacieśnienie kontaktów z grupą dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach to nasze główne cele . W naszym spotkaniu uczestniczyli goście zaproszeni Rodzice, Dziadkowie klubowiczów oraz Radni Miejscy z Urzędu Miasta I Gminy Małogoszcz Pan Filipiak Kazimierz , Pan Maliszewski Maciej , Pan Stańczyk Marek.

Gospodarz zagrody edukacyjnej w prowadzi najmłodszych zwyczaje i obrzędy dawnej wsi związane z kultywowaniem tradycji zwyczajów wigilijnych -Uczestnicy spotkania własnoręcznie udekorowali ozdoby Choinkowe, które zabrali do domu aby umieścić je na swoim drzewku świątecznym – Dzieciaki z Ośrodka Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących pod opieka Pani Anny Wołonkiewicz przygotowali opowieść świąteczną i zaprezentowali ją w języku migowym - Rodzice i Dziadkowie przygotowali pyszne dania wigilijne z śledzi, kapusty z grochem, pierogów z kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców i wielu innych potraw przygotowywanych, specjalnie na tą  szczególna kolację. Z pewnością dla dzieci kulminacyjnym punktem naszego wieczoru wigilijnego były nietypowe prezenty, przygotowane przez naszych radnych oraz gospodarza. Tradycja obdarowywania bliskich prezentami na gwiazdkę ma długą historię sięgającą prastarych czasów… W naszym spotkaniu towarzyszyła nam Małogoska Telewizja Internetowa , która przygotowała reportaż z naszego spotkania.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania wigilijnego.

Grzegorz Szymański

Zobacz zdjęcia...>>

Umieszczono na stronie 04.11.2014
Informacja

Informujemy, że w dniu 10.11.2014r (poniedziałek) Biuro LGD "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" będzie nieczynne.
___________________________________________________

Informacja o naborze pracowników

Inf. nr 1    Inf nr 2    Inf  ntr 3
Umieszczono na stronie 20.10.2014

Informacje prasowe

Wpływ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" na rozwój obszaru Powiatu Jędrzejowskiego.

Zobacz cały artykuł - Powiat Jędrzejowski, październik 2014, cz. 1   cz. 2   cz. 3
Umieszczono na stronie 08.10.2014
lgd
____________________________________________________________

Informacje prasowe

"Gryf"dla powiatu jędrzejowskiego...
Zobacz cały artykuł - Gazeta Jędrzejowska 08.10.2014
Umieszczono na stronie 06.10.2014

Informacje prasowe

"Gryf"dla gminy Jędrzejów...
Zobacz cały artykuł - Gazeta Jędrzejowska 01.10.2014 - cz.1   cz.2
Umieszczono na stronie 01.10.2014

Informacja

lgd

Umieszczono na stronie 30.09.2014

Informacje prasowe

"Gryf"dla gminy Imielno...
Zobacz cały artykuł - Gazeta Jędrzejowska 24.09.2014 r.
Umieszczono na stronie 24.09.2014

Ogłaszamy II edycję Szkoły Animatorów

SZKOŁA ANIMATORÓW to bezpłatny cykl szkoleń (8 dwudniowych zjazdów) dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego, chcących lepiej działać na rzecz swojego PES oraz społeczności lokalnej.

Celem Szkoły Animatorów jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z aktywizacją mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii rozwiązywania problemów społecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Szkole Animatorów uczestniczyć mogą osoby: zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie powiatu jędrzejowskiego lub włoszczowskiego, będące członkami, pracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie ww. powiatów, które chcą uzyskać umiejętności związane z aktywizacją mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii rozwiązywania problemów społecznych.

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Animatorów jest złożenie kompletu dokumentów, określonych w § 3 pkt 4 regulaminu uczestnictwa w Szkole Animatorów, w biurze LOWES we Włoszczowie (lub przesłanie pod adresem: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa). Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru.

TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOŁY LIDERÓW:  listopad 2014

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 31 października 2014

Osoby chcące uczestniczyć w Szkole Animatorów są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów:

-      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZKOŁY ANIMATORÓW

-       list polecający z PES, z którym współpracują

-       CV

-       wydrukowany REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLE ANIMATORÓW z podpisem i adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią wraz z akceptacją jego postanowień.

 

W ramach Szkoły Animatorów organizator zapewnia:

-       udział w warsztatach (8 zjazdów dwudniowych x 12 h = 96 godzin)

-       wyżywienie, nocleg

-       materiały dydaktyczne na zajęcia

-        certyfikat.

Zjazdy odbywać się będą poza Centrum Szkoleniowo-Doradczym, w ośrodku odpowiadającym wymogom metod warsztatowych wybranych dla realizacji założeń SzA.

Dojazd we własnym zakresie.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

____________________________________________________________

Ogłaszamy II edycję Szkoły Liderów

SZKOŁA LIDERÓW  to bezpłatny cykl szkoleń (7 dwudniowych zjazdów) dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego, chcących rozwijać umiejętności liderskie i lepiej działać na rzecz swojej organizacji oraz społeczności lokalnej.

Celem Szkoły Liderów jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej i zarządzaniem ich potencjałem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Szkole Liderów uczestniczyć mogą osoby: zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie powiatu jędrzejowskiego lub włoszczowskiego, będące członkami, pracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie ww. powiatów, które chcą uzyskać umiejętności zarządzania ludźmi, prowadzenia PES oraz zarządzania potencjałem.

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Liderów jest złożenie kompletu dokumentów, określonych w § 3 pkt 4 regulaminu uczestnictwa w Szkole Liderów, w biurze LOWES we Włoszczowie (lub przesłanie pod adresem: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa). Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru.

ROZPOCZĘCIE SZKOŁY LIDERÓW: listopad 2014

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2014

Osoby chcące uczestniczyć w Szkole Liderów są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów:

-      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZKOŁY LIDERÓW

-       list polecający z PES, z którym współpracują

-       CV

-       wydrukowany REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW z podpisem i adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią wraz z akceptacją jego postanowień.

 W ramach Szkoły Liderów organizator zapewnia:

-       udział w warsztatach (7 zjazdów dwudniowych x 12 h = 84 godziny)

-       wyżywienie, nocleg

-       materiały dydaktyczne na zajęcia

-        certyfikat.

Zjazdy odbywać się będą poza Centrum Szkoleniowo-Doradczym, w ośrodku odpowiadającym wymogom metod warsztatowych wybranych dla realizacji założeń SzL.

Dojazd we własnym zakresie.

Załącznik N1
Załącznik Nr 2

___________________________________________________________

lgd
Umieszczono na stronie 20.09.2014

Informacje prasowe

"Gryf"dla gminy Małogoszcz...
Zobacz cały artykuł - Gazeta Jędrzejowska 17.09.2014 r.
26.11.2008 - 04.08.2009
07.08.2009 - 27.10.2010
30.10.2010 - 25.10.2011
27.10.2011 - 10.06.2012
13.06.2012 - 25.09.2012
27.09.2012 - 25.04.2013
26.04.2013 - 24.12.2013
02.01.2014 - 13.09.2014
Obszar działania
LGD GRYF
 
Obszar działania LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF
 
GMINY
 

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11-go Listopada 33; 28 - 300 Jędrzejów
tel. 041 386 10 10, 386 16 19, 386 12 60
fax: 041 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
strona internetowa: www.umjedrzejow.pl
BIP
http://www.jedrzejow.eobip.pl

 

Urząd Miasta
i Gminy w Małogoszczu

ul. Jaszowskiego 3A;
28-366 Małogoszcz
tel. 041 385 51 35
fax: 041 385 53 18
e-mail: malogoszcz@eobip.pl
strona internetowa :
www.malogoszcz.pl
BIP:
http://www.malogoszcz.
eobip.pl

 

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
tel. 041 381 11 27, 041 381 11 29
fax. 041 381 11 31
e-mail: um@sedziszow.pl
strona internetowa:
http://www.sedziszow.pl/
BIP:
http://www.sedziszow.eobip.pl

 

Urząd Gminy w Imielnie  
ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
tel/fax: 041 385-12-10; 385-12-25
e-mail:
ugimielno2@korelacja.com.pl
BIP:
http://www.bip.imielno.
akcessnet.net

 

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
tel. 041 381 45 67
fax. 041 381 45 67
e-mail: mailto:ug-naglowice@wp.pl
strona internetowa:
http://www.naglowice.glt.pl/
BIP: http://www.naglowice.asi.pl

 

Urząd Gminy Oksa
ul. Włoszczowska 22; 28-363 Oksa
tel. 041 380 80 47, 380 80 48
fax. 041 380 81 48
e-mail:
gminaoksa@poczta.onet.pl
BIP: http://www.oksa.asi.pl

 

Urząd Gminy
w Słupi Jędrzejowskiej

Słupia 257; 28-350
Słupia Jędrzejowska
tel. 041 381 60 24
fax: 041 381 60 05
e-mail:sekretariat@slupia.pl
strona internetowa: http://www.slupia.pl/
BIP: http://www.slupiajedrzejowska.
eobip.pl

 

Urząd Gminy w Sobkowie
Plac wolności 12; 28-305 Sobków
tel. 041 387 10 37, 041 387 10 22
fax. 041 387 10 34
e-mail: sekretariat@sobkow.pl
strona internetowa: http://www.sobkow.uti.pl
BIP: http://www.bip.sobkow.pl

 

Urząd Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6; 28-330 Wodzisław
tel. 041 380 61 18
fax. 041 380 61 20
e-mail: ugwodzislaw@wp.pl
strona internetowa:
http://www.wodzislaw.info.pl
BIP:
http://bip.wodzislaw.info.pl/
index.php